Faciliteren van netwerkmogelijkheden

De OVPN faciliteert het netwerken tussen in Pijnacker-Nootdorp gevestigde ondernemers. Daarmee wordt het leggen en onderhouden van formele en informele contacten tussen de leden gestimuleerd.

OVPN-bijeenkomsten

De OVPN organiseert meerdere keren per jaar ledenbijeenkomsten, en bedrijfsbezoeken Bij voldoende interesse zijn er tevens informatieve OVPN-Kennistafels. De thema’s betreffen diverse aspecten van succesvol en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, lokale aangelegenheden en sociaaleconomische-, bedrijfseconomische- en fiscale zaken. Jaarlijks is er een nieuwjaarsreceptie en een ledendag waar ook partners welkom zijn. Tevens is er een golftoernooi en een haringparty.

Doe actief mee!

Heeft u interesse in een bestuursfunctie of wilt u meedoen in een klankbordgroep en commissie? Neem dan contact op met een van de bestuursleden: bestuur@ovpn.nl.

Doe actief mee

Bestuur

Het bestuur van de OVPN wordt gevormd door  actieve ondernemers. Deze ondernemers zijn met hun bedrijven gevestigd in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Vacatures voor bestuursfuncties worden aan de OVPN-leden bekend gemaakt. Leden kunnen daarop solliciteren. Kandidaat-bestuursleden worden tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering officieel aan de leden voorgedragen en bij voldoende stemmen benoemd.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Arthur Venselaar (voorzitter)
Bedrijf: bezorggroente.nl
Telefoon: 06 – 50 20 31 25
E-mail: mail@bezorggroente.nl

Ferdi Hakvoort (penningmeester)
Bedrijf:  FHA Accountancy-Belastingen-Advies
Westlaan 28
Telefoon: 015 – 202 30 04
E-mail: ferdi@fha-advies.nl

Tjapko de Heus (bestuurslid communicatie)
Bedrijf: Tjapko Fotografie
Telefoon: 06 – 51 51 05 55
E-mail: tjapko@tjapko.nl

Uitgelicht